Recull d'errades més freqüents en les redaccions

 INCORRECTE


CORRECTE


Deuen de estar


Deuen estar


tenen que,tenien que estudiar


han d ‘ estudiar


és precis que lligen més


és necessari


deuen de llegir


deuen llegir


Per la vesprada, per la nit , pel matí


De /al  matí ,vesprada, nit


porta treballant tres mesos


fa tres mesos que treballa


acabaran per donar-li la raó


al capdavall em donaran la raó


el llegir és necessari


llegir és necessari


al acabar tots sen anaren a casa


en acabar tots se n’ anaren a casa


donava vergonya


feia vergonya


dóna classe en un col·legi


fa classe en un col·legi


dóna vergonya !


tant me’ n fa, tant m’ és


pues


doncs


hi ha molts llibre


hi ha molts


d’ haver –ho sabut


si ho haguera sabut


albert u oscar


albert o oscar


no eixia, doncs estava cansat,


no eixia perque estava cansat


anava per a que li deixara el llibre


perquè


no he vingut per què plovia


perquè


com no s’ accepten les condicions


com que no


conforme anava passant el temps


a mesura que


degut al excés de treball//del excés


 a causa  //       a l’ excés  // de l’ excés/


ho accepte sempre i quan


sempre  que


en tant que


mentre que


hasta que isca(ixca) naisca


fins que isca/nasca


events


esdeveniments


quant més serem


---com més


al arribar


en arribar


En + infinitiu


a/de + infinitiu


pel moment


de moment


per la vesprada


de vesprada


dins de quatre dies


d’ ací quatre dies


díes


dies


un prolblema  del que


del qual


m’ agrada lo he vist


m’ agrada el que he vist


tràfic


Trànsit


a lo millor arriba abans


potser/ tal volta / tal vegada


lo pitjor no és això


la pitjor cosa


n’ hi havia tanta gent


hi havia


igual li toca a ella


tal vegada li toca a ella


ho ha llegit ràpida i senzillament


ho ha fer ràpidament i senzillament


està a l’ espera


a l’ aguait


llig de quan en quan


de tant en tant


el més prompte / aviat


al més prompte / aviat


faré tot lo possible per aprovar


tots els possibles per aprovar